Vad är coaching?

Man kan säga att det övergripande syftet med alla former av coaching är utveckling, förändring, lärande och måluppfyllelse. Beroende på temat för coachingen får den olika namn, exempelvis idrottscoaching, karriärcoaching och livscoaching. När det handlar om ungdomar eller unga vuxna talar man ibland om ”youth coaching”. I alla former av samtalscoaching är det samtalet mellan den som coachar, och du som blir coachad, som är grunden. En coach har erfarenhet och kunskap om samtalsmetodik, psykologi, pedagogik och tankeverktyg för att skapa motivation och mod, väcka nya insikter och inspirera till alternativa tankesätt, beteenden och förhållningssätt. Det är alltid du som blir coachad som bestämmer temat för samtalen och i vilken riktning du vill gå. Jag har tystnadsplikt, så du kan känna dig trygg i att det vi talar om inte förs vidare.

Vad kan man bli coachad i?

Man kan bli coachad i princip i allt man känner att man vill utvecklas inom, förändra, bli ännu bättre på, bli tryggare i, osv. Det kan t.ex. handla om att hitta en bättre struktur i sina studier och vässa sin studieteknik, stärka sin självkänsla, välja utbildning eller våga satsa på en ny karriär, bli tryggare i sociala situationer eller förändra invanda tankemönster. Det som faller utanför coachingens område är psykisk ohälsa som kräver hjälp av läkare eller psykolog.

Undrar du ifall coaching skulle kunna passa dig och ditt ”tema”? Hör gärna av dig så berättar jag mer!

Hur går ett samtal till, och hur många samtal brukar man behöva?

Ett coachingsamtal inleds alltid med att vi, enligt dina önskemål, kommer överens om vad samtalet ska handla om och vad målet med samtalet ska vara. Sedan bollar vi tankar, nya perspektiv och strategier för att komma vidare. Vanligtvis har man fler än ett möte med sin coach, vilket gör att man också har möjlighet att följa upp med flera samtal kring samma tema och att arbeta med övningar eller testa nya tankesätt/beteenden mellan samtalen, i likhet med KBT (kognitiv beteendeterapi). En viktig del av arbetet sker mellan samtalen.

Det vanliga är att man har åtminstone 5-6 samtal. Det första samtalet brukar ta 1-2 timmar, för att vi ska hinna bekanta oss med varandra i lugn och ro och stämma av kring vad du skulle vilja att vi fokuserar på i coachingen. De efterföljande samtalen tar ca 60 minuter. Om du är osäker på om coaching är något för dig, går det bra att starta med ett kostnadsfritt introduktionssamtal och bestämma efter det om du vill boka in fler samtal.

De flesta coachingsamtal sker via telefon eller videosamtal.