Så här skriver några av mina klienter:


”Jag upplevde att jag blev sedd och att Emma var engagerad. Vi har haft roligt och även när min hjärna varit full och kaotisk och jag inte känt att jag kunnat tänka öht, har vi oftast landat i betydligt större klarhet när samtalet avslutas. Jag fick i och med livshjulet syn på vad i livet som jag är nöjd med och mår bra av. Det har på något vis gjort att jag uppskattar det ännu mer.”

”Som coach är Emma genuin, professionell, smart, lyhörd, flexibel, empatisk, tillgänglig, klargörande, humoristisk, snabbtänkt och tydlig.”  

”Det har varit väldigt ögonöppnande, jag har fått en bättre uppfattning av vad som styr de beslut jag fattar.”

”Coachingen har gett mig precis det jag hoppades på. Nya insikter om mig själv, mina värderingar och vad jag egentligen värdesätter i livet. Har hittat sätt att tänka kring utmaningar och hittat förhållningssätt för framtiden.”

”Emma har en stark närvaro och en utvecklad genuin nyfikenhet för att föra samtalet in till djupet. Hon är en uppmärksam lyssnare och har en stark koncentration i samtalen. Hon öppnar upp både för ett skratt och allvar. Emma är intelligent och väldigt intuitiv. Just intuitionen är en enormt stark tillgång hos henne. Att kunna se något som finns där innan man själv ser det.”

”Som coach är Emma lyhörd och insiktsfull. Hon lever sig in i klientens problem och kan på så vis hjälpa klienten på bästa sätt så att denne kan hjälpa sig själv. Emmas bästa egenskaper som coach är hennes personlighet, empatiska inställning till sina medmänniskor och en naturliga förmåga att kommunicera med andra.”